ukr-mova-08Кабінет української мови та літератури

Робота кабінету української мови та літератури спрямована на популяризацію української мови, української національної культури, усної народної творчості і має на меті розвиток духовної культури учнів, їх національної свідомості, інтелекту, естетичних смаків, виховання високої загальної культури, вироблення імунітету проти низько пробних явищ масової культури.
Основними напрямками роботи кабінету української мови та літератури є різноманітні способи активізації пізнавальної діяльності учнів, удосконалення навчання за рахунок кращої організації роботи кабінету та оснащення уроків; знаходити ефективні спроби рішення виховних задач, методів застосування наочних посібників та ТЗН, в організації самостійної роботи учнів, у формуванні в учнів загально-навчальних знань, умінь і навичок, навичок самоконтролю.
Але ж, головним завданням, метою, кабінет вважає підтримування, розвиток та виховання у учнів любові до книжки, до читання, до духовного збагачення. Треба вчити учнів бути добрими та справедливими, грамотними літературно та політично, вміти відстоювати свою точку зору, мати свої переконання.
Кабінет української мови та літератури сприяє організації навчально-виховного процесу, глибокій та швидкій підготовці до уроку, допомагає провести його більш ефективно, на високому науково-теоретичному рівні.
Кабінет допомагає учням виконувати творчі роботи: реферати, доповіді, проводити конференції, диспути. Тут же проводяться консультації, проходять засідання фольклорно-етнографічного гуртка „Барвінок”. Велику допомогу кабінет надає учасникам художньої самодіяльності, допомагає учням при підготовці до уроків з історії України, українського ділового мовлення, світової літератури тощо.
Матеріальна база кабінету, комплексне методичне забезпечення, умови роботи дозволяють викладачеві творчо підходити до проведення занять з української мови та літератури.