Бондаренко Олександр Вікторович – директор училища з 1990 року. Має повну вищу освіту, закінчив Краматорський індустріальний інститут.

Директор Бондаренко О.В. добре володіє теорією і практикою управління сучасним навчальним закладом, компетентний в питаннях педагогіки і психології навчання і виховання підростаючого покоління. Це творчий керівник з активною життєвою позицією.

Здійснюючи контроль і керівництво та надаючи методичну допомогу викладачам, Бондаренко Олександр Вікторович розкриває реальні можливості кожного педагога, вміло виявляє і підтримує передовий педагогічний досвід, організовує і постійно відстежує творчий ріст кожного члена колективу.

Велику увагу Бондаренко О.В. приділяє розробці, апробації і реалізації узагальненого досвіду роботи педагогічних працівників училища. В училищі створено електронну базу педагогічного та методичного досвіду педагогічних працівників КВПТКУ. Інформаційний анотований каталог, з двадцяти п’яти методичних рекомендацій, пропонує адреси творчих здобутків педагогічних працівників училища, характеристику змісту передового досвіду та його сутність.

Активно впроваджує в навчально-методичну роботу училища  інноваційні, інформаційно-комунікативні технології навчання. В систему інноваційних методичних заходів директором впроваджено комп’ютерні презентації досвіду роботи педагогічних працівників, віртуальні екскурсії  на сторінки  електронних методичних ресурсів в мережі Інтернет.

Бондаренко О.В. був учасником творчої групи обласного експерименту з моніторингу навчальних досягнень учнів з фізики та математики. Підсумки експериментальної роботи – узагальнені та оформлені в методичні рекомендації для впровадження викладачами ПТНЗ області в своїй педагогічній діяльності.

Був учасником творчої групи з розробки стандартів з професій на Всеукраїнському рівні (м. Івано-Франківськ); керівник та учасник регіональних та обласних семінарів, конференцій, засідань круглого столу, школи передового досвіду для директорів ПТНЗ Донецької області. Член Асоціації директорів ПТНЗ України торговельно-кулінарного профілю.

За плідну педагогічну діяльність Бондаренко Олександр Вікторович був нагороджений знаком «Відмінник освіти України».