informat-01Кабінет інформатики

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій призначений для формування інформаційно-освітнього і культурного середовища, яке створюється з використанням апаратно-програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших сучасних засобів навчання.
Основною метою роботи кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання є забезпечення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та розв’язання навчальним закладом завдань, визначених цілями та змістом освіти відповідно до Державного стандарту освіти.
Завданнями роботи кабінету є забезпечення технічних і методичних передумов для формування інформаційної культури учнів, навчальної діяльності учнів засобами новітніх технологій, наступності між ступенями освіти, єдності між теоретичними і практичними складовими змісту освіти.
Навчально-виховне середовище, створене в кабінеті, використовується для навчання інформатики, інших навчальних дисциплін навчальної галузі, об’єктами вивчення яких є складові інформаційно-комунікаційних технологій. Засоби навчання, якими обладнано кабінет інформатики, використовуються і в позаурочній роботі.
Заняття в кабінеті забезпечують: формування в учнів сучасної інформаційної картини світу; формування вмінь і навичок використання інформаційних технологій як важливої складової продуктивної діяльності громадянина в сучасному інформаційному суспільстві; формування творчої особистості (розвиток в учнів теоретичного мислення, пам’яті, уяви); виховання майбутніх фахівців, спрямованого на формування в учнів високих громадських і моральних якостей.
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання розміщується в окремому приміщенні на першому поверсі адміністративно-побутового корпусу.
Облаштування, обладнання кабінету відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах, вимогам пожежної безпеки.